2012 Super Regional IV brackets day 1

Courtesy of