Through Games DEC. 2, 2018
RANK SCHOOL RECORD PREVIOUS RANK
1 Alabama 13-0 1
2 Clemson 13-0 2
3 Notre Dame 12-0 3
4 Oklahoma 12-1 5
5 Georgia 11-2 4
6 Ohio State 12-1 6
7 Michigan 10-2 7
8 UCF 12-0 8
9 Washington 10-3 11
10 Florida 9-3 9
11 LSU 9-3 10
12 Penn State 9-3 12
13 Washington State 10-2 13
14 Kentucky 9-3 15
15 Texas 9-4 14
16 West Virginia 8-3 16
17 Utah 9-4 17
18 Mississippi State 8-4 18
19 Texas A&M 8-4 19
20 Syracuse 9-3 20
21 Fresno State 11-2 25
22 Northwestern 8-5 21
23 Missouri 8-4 24
24 Iowa State 8-4 23
25 Boise State 10-3 22