Through Games MAR. 4, 2018
RANK TEAM POINTS PREVIOUS
1 Texas Tech 130.74 1
2 Georgia 102.50 5
3 Florida 100.79 2
4 Arkansas 97.28 3
5 Southern California 91.66 4
6 Texas A&M 85.94 6
7 Florida State 82.66 7
8 Alabama 73.31 8
9 Ohio State 66.98 10
10 Houston 65.47 11
11 TCU 64.15 13
12 Virginia Tech 60.39 9
13 Syracuse 59.11 12
14 Penn State 53.89 14
15 South Carolina 51.58 15
16 Oregon 50.04 17
17 Kentucky 46.54 18
18 New Mexico 45.27 20
19 Texas 45.21 16
20 Clemson 45.14 19
21 Southern Utah 44.95 21
22 UTEP 44.74 23
23 Colorado State 44.24 NR
24 Stanford 38.73 24
25 Auburn 35.74 NR