Through Games MAR. 4, 2019
RANK SCHOOL POINTS PREVIOUS RANK
1 Texas Tech 175.29 1
2 Florida 152.73 2
3 LSU 118.66 4
4 Texas A&M 108.94 3
5 Georgia 105.24 6
6 Houston 100.36 5
7 Wisconsin 94.5 7
8 Texas 78.7 9
9 Oregon 70.97 8
10 Florida State 66.43 10
11 Indiana 63.56 11
12 Alabama 52.13 14
13 Kansas 51.96 12
14 Stanford 50.78 13
15 North Dakota State 49.04 15
16 BYU 45.59 16
17 Kansas State 45.56 18
18 Baylor 45.29 17
19 Ole Miss 44.02 21
20 Southern Miss 43.63 20
21 Southern California 42.93 19
22 UCLA 40.36 23
23 Iowa 39.72 NR
24 Arizona 39.25 22
25 Tennessee 38.66 NR