Through Games MAY. 21, 2018
RANK SCHOOL POINTS PREVIOUS
1 Florida 296.69 1
2 Texas A&M 264.84 2
3 Texas Tech 263.33 3
4 Georgia 243.94 4
5 Oregon 217.44 6
6 Alabama 216.58 5
7 BYU 198.82 8
8 Houston 193.01 7
9 Arkansas 168.52 9
10 LSU 146.19 11
11 Southern California 136.64 10
12 Florida State 135.25 12
13 Kentucky 112.62 13
14 Texas 112.61 15
15 Kansas 110.11 16
16 Northern Arizona 104.57 14
17 Illinois 103.08 18
18 Nebraska 101.86 17
19 Mississippi State 101.05 20
20 Ohio State 96.49 22
21 Wichita State 94.45 21
22 Penn State 94.22 19
23 Tennessee 94.10 23
24 Auburn 91.52 24
25 TCU 90.77 NR